zveropark Vstup Zverokuk Zverokuk Diviak lesný Králik divý Los mokraďový Páv korunkatý Bažant zlatýEmu hnedýHolandská minikozaJeleň sikaKoza kamerunskáKozorožec kaukazskýLos mokraďovýMara stepnáMedvedík čistotnýMorka diváNosáľ červenýPáv korunkatýQuessantská miniovcaSkunk pruhovanýLama alpakaDikobraz bielochvostýKengura bennettovaFretkaKrálik domáciPerlička domácaSviňa domácaTur domáciSomár domáciHolub pávikBažant poľovnýDaniel škvrnitýDiviak lesnýJarabica poľnáKuna skalnáLíška hrdzaváMuflón lesnýSrnec lesnýVeverica stromováDiviak lesnýBažant striebornýPlamienka driemaváMačka diváKrálik divýBažant diamantovýBažant kráľovskýZajac poľnýSvišť bobakJeleň lesnýPstruh dúhovýRak riečnyAmfiteáterAutomat s pamätnými mincamiBufetDetské ihriskoGrilovanie rýbGRILPSTRUHHladkací kútikOhniskoPikniková lúkaRybolovStreľba z prakuTrampolínaVodopádSedem zhavranelých bratovGúľalo sa jabĺčkoFerdo mravecGumkáčiKrtkoMáša a medveďO Jankovi a MarienkePinocchioMaťo a KlinčekIšlo vajce na vandrovkuVodníkO zakliatom princoviVčielka MajaMotýlia lúkaTáboriskoSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovSedem zhavranelých bratovZverokukSkákacie centrum
 

Losík, o.z.

 

Blíži sa čas kedy môžete rozhodnúť o tom, ako budú využité 2% Vašej dane a ktorú organizáciu podporíte. 

Nenechajte svoje 2 % bez úžitku, pretože práve vďaka nim môžete podporiť vzdelávanie a zvýšiť povedomie o ochrane prírody, zvierat a starostlivosti o ne, už od najmladších generácii.

Podporte Losík, o.z. a venujte nám 2% zo svojich zaplatených daní.

Rozhodli ste sa Vaše dve percentá darovať organizácii Losík, o.z., ale nepoznáte ten správny postup?

Nižšie uvádzame jednotlivé kroky poukázania pre právnické osoby, fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami i zamestnancov. 


POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.  

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020(zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

2. Vyplňte daňové priznanie pre právnické osoby. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 50093444 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
Názov: Losík, o.z.  
Ulica: Revištské Podzámčie  
Číslo: 89 
PSČ: 966 81 

*Ak chcete, aby sme vedeli, že ste to práve Vy, kto nám daroval svoje 1%/2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá.

*Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.*


POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

Fyzické osoby môžu poukázať 2,0% (3%) z dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka, že ide minimálne o 3,00 € . 

2. Vyplňte daňové priznanie pre fyzické osoby. V ňom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (v DP FO typ A  v VIII. ODDIELI, v DP FO typ B v XII. ODDIELI). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze darovať organizácii Losík, o.z. : 

IČO: 50093444 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
Názov: Losík, o.z.  
Ulica: Revištské Podzámčie  
Číslo: 89
PSČ: 966 81 
Obec: Žarnovica

*Ak chcete, aby sme vedeli, že ste to práve Vy, kto nám daroval svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. 

*Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.*


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2020 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z Potvrdenia o zaplatení danie si vypočítajte:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – toto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia Losík, o.z. poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma, ktorú nám môžete poukázať je zo zákona minimálne 3 EUR.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ake ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a predložíte daňovému úradu Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. (Predvyplnené tlačivo nájdete TU).

V I. ODDIELI uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane a sumu zodpovedajúcu 2% /3% zaplatenej dane.

Do II. ODDIELU vypíšte tieto údaje:

IČO: 50093444
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov) : Losík, o.z.
Sídlo – Ulica: Revištské Podzámčie
Súpisné/orientačné číslo: 89
PSČ: 966 81
Obec: Žarnovica

*Ak chcete, aby sme vedeli, že ste to práve Vy, kto nám daroval svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

4. Obe tlačivá (Vyhlásenie + Potvrdenie o zaplatení ) doručte do 30.4.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

*Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.*


Vitajte v Zveroparku,

na rozprávkovom mieste.
Plnom krásnej prírody, pôvabu zvierat, pokoja a kľudu.

Objavte jedinečné miesto ...